Co możesz zobaczyć?

RULONIZACJA I AGREGACJA ERYTROCYTÓW

To poważne zagrożenie zatorowo - zakrzepowe, co klinicznie może spowodować zapalenie naczyń obwodowych, zawał serca, udar mózgu a nawet nagły zgon. Agregacji i rulonizacji nie można stwierdzić tradycyjnymi badaniami diagnostycznymi.

KRYSZTAŁY KWASÓW

Obecność kryształów soli kwasów w organizmie świadczy o jego zakwaszeniu. Sól może odkładać się w nerkach w postaci piasku lub kamieni , w stawach powodując stan zapalny i zwyrodnienia oraz w wielu innych narządach.

KRYSZTAŁY KWASU ORTOFOSFOROWEGO

Obecność kryształów tego kwasu świadczy o zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej. Wapń jest jednym z pierwiastków , które organizm wykorzystuje do przywrócenia tej równowagi . Jeżeli zakwaszenie jest duże powstają coraz większe kryształy , w konsekwencji mamy problemy z paznokciami, włosami , zębami oraz wzrasta zagrożenie osteoporozą.

CHOLESTEROL

Podczas badania często stwierdzana jest obecność kryształków cholesterolu. W zależności od ich wielkości możemy określić zagrożenie rozwoju miażdżycy, wystąpienia zawału czy zakrzepu. Nawet jeżeli wartości biochemiczne mieszczą się w normie to przede wszystkim wielkość a w mniejszym stopniu ilość blach cholesterolowych zwiększa ryzyko wystąpienia choroby.

PASOŻYTY

Wzakwaszonym środowisku rozwijają się różnego rodzaju organizmy pasożytujące : robaki, grzyby, bakterie, wirusy i inne. Walka z nimi jest możliwa tylko przez zmianę środowiska z kwaśnego na zasadowe, w tym środowisku nie mogą się one rozmnażać i żyć. We krwi widoczne są larwy i jaja pasożytów.

GRZYBY

W zależności od tego w jakim stopniu organizm zaatakowany jest przez grzyba widoczny jest obraz pojedynczych komórek lub całych kolonii i wtedy możemy mówić o bardzo niebezpiecznej dla organizmu grzybicy.

OBCIĄŻENIE WĄTROBY

Z obrazu krwi możemy również określić jak funkcjonują nasze narządy. Poniższe obrazy świadczą o bardzo dużym obciążeniu wątroby.

ERYTROCYTY

W jakim stopniu organizm jest zaatakowany przez wolne rodniki. Poniżej erytrocyty zniszczone przez wolne rodniki.